Thiết bị nhà bếp, bếp công nghệp

Các công đoạn gia công inox

Tẩy bóng hóa học không cần đèn nguồn điện một chiều, khung treo tiếp điện, tẩy bóng đểu cho vật có hình dạng phức tạp với mọi kích thước. Nhưng dung dịch tẩy bóng hóa học gia công inox dùng không được lâu, khó điều chỉnh và tái sinh; cho độ bóng không cao bàng tẩy bóng điện hóa: thuờng phải tiến hành ở nhiệt độ cao và đôi khi thải nhiều khí độc hại (NO. N02 Tẩy bóng điện hóa cho độ bóng cao đồng thời còn cải thiện được tính chất hóa lý cho kim loại nữa : tăng hệ sỏ phân quang, giảm hệ sô ma sát, khó biến dạng dẻo hơn, tăng độ từ thẩm cho một sôvật liệu feromangan, khắc phục hiện tượng phát xạ lạnh, tăng tính chịu ăn mòn Tẩy bóng điện hóa được ứng dụng để : chuẩn bị nên trước khi mạ, tẩy bóng cho chính lớp mạ, chỉnh đúng lại kích thước cho chi tiết máy hơi to, loại bỏ ba via, mài sắc đầu kim, chuẩn bị mẫu kim tương ….. Để tẩy bóng điện hồà đạt chất lượng cao nên gia còng cơ học truớc thật kỹ, bởi vì các khuyết tật rất nhỏ. không nhìn thấy, sau khi tẩy bóng điện hóa dề hiện rõ trên mặt kim loại.
Thành phần dung dịch và chê độ tẩy bóng hóa học và điện hóa CỈ10 các kim loại và hợp kim được giới thiệu trong các bảng 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.
Trong dung dịch 1 tẩy bóng hóa học cho thép cacbon. Dung dịch 2 tẩy bóng thép không gỉ. Dung dịch 3 cho đồng và hợp kim đồng . Dung dịch 4 cho đồng và hợp kim đồng , kẻ cả hợp kim berili. Dung dịch 5 và 6 cho kền.

Bài viết khác