Thiết bị nhà bếp, bếp công nghệp

Cơ sở gia công inox

Mài và đánh bóng nhằm loại bỏ hết gỉ, oxyt, chất bẩn, ba Via, khuyết
tật,… và đạt được độ nhẵn, độ bóng theo yêu cầu cho bề mặt kim loại, gia công inox.
Độ nhám là hiệu sô chiền cao giữa các điểm lồi và điểm lõm trên bề mặt. Người ta phân biệt hai thông sô’về độ nhám :
– Ra : giá trị trung bình các khoảng cách kể từ đường trung bình đến các điểm lồi và các điểm lõm trên bể mặt.
– R, : khoảng cách từ điểm lồi đến điểm lõm.
Giữa độ nhám và chiểu dày lớp mạ có các quy định sau :
– Độ nhám bể mặt phải nhỏ hơn 1/3 chiểu dày lớp mạ bảo vệ.
– Để mạ bảo vệ và mạ đặc biệt, cần R, < 40 ụm; – Đê mạ bào vệ trang sức , yêu cầu i?a < 2,5 um; – Đe tạo màng oxyt, yêu cầu Ra < 1,25 |xm. Kiểm tra độ nhám bé mặt bằng cách so với mẫu chuẩn hoặc bằng cách đo độ nhám trên máy Profilometer (theo nguyên lý cơ học hoặc nguyên lý quang học). Mài là làm cho bề mặt sạch hết gỉ, tạp chất,…bề mặt trở nên íĩồng đểu và nhẵn hơn. Sau khi mài xong có thể đạt R, – 25 – 160 pm, tùy cỡ cát mài và cách gia công. Đánh bóng là làm cho bể mặt sau khi mài trỏ nên nhẵn thêm và bóng sáng lên, nhờ dùng cát mịn hơn.Sau khi đánh bóng có thể đạt đến R,-0,1 um. Mài và đánh bóng đểu thực hiện bằng cách dùng máy mài, máy nửa tự động, máy tự động,… làm quay bánh mài (còn gọi là cái phớt, cái bóng), hoặc quay các vòng băng, trên mặt có gắn các hạt. mài và tỳ các vật cần gia cóng vào để mài hoặc đánh bóng. Hạt mài Hạt mài cần phải cứng, sắc, có khả năng cắt gọt cao. Nguồn gốc của có thể từ : – Thiên nhiên nhu corun (AI2O3), cacborundun (hỗn hợp các oxyt của Al, Fe, Si, Ti,…), đá lửa, thạch anh, cát,… để mài và sắt oxyt (có 75% Fe203), trepel, đolomit (CaC03.MgC03), đá phấn, vôi, cao lanh, bột talc,… để đánh bóng. Nói chung loại này hiếm, phẩm chất không đều, độ cứng không cao lắm.