Thiết bị nhà bếp, bếp công nghệp

Đơn vị gia công inox

I lu ngược lại. Tần sô tối ưu cho mài là 1000 – 1500 lần/ph, 200 – 3000 lần/ph. Biên độ xóc cho mài là 5 mm, cho đánh bclui ý : xóc làm mòn khá mạnh vật gia công nên trong thiết lọ dôi khỏang 2-5 ụm.
Vật liệu mài cho thùng xóc thường dùng là mảnh đá idạng và kích thước khác nhau, bột mài Để làm sạch thì dùng mảnh đá mài loại cứng, còn để có bể mặt đẹp thông dụng nhất là corun điện luyện. Để xóc bóng
Im nhân tạo, mềm, như oxyt của Fe, Cr, AIhoặc vật liệu hạch, đá phấn, đá granitcó khích thước 8-40 mm. hợp mài thường là các mẩu cao su, gỗ, phớt, nỉ Vật gia công cùng với hạt mài, chất độn, chất hoạt động bề mặt đổ chung vào khoang chứa và được rung theo những tần sô và biên độ khác nhau. Xóc được dùng để mài, đánh bóng, loại bỏ ba via, vê tròn cạnh, làm sạch cho vật đúc, làm sạch gỉ, dấu vết ăn mòn, tăng độ nhẵn
So với gia công trong thùng quay thì xóc cũng tương tự, nhưng có những ưu điểm sau : năng suất cao, gia công inox đểu cả mặt trong lẫn mặt ngoài, dùng được cho cả vật mảnh, giòn có nhiều kích thước khác nhau, cơ khí hóa và tự động hóa việc tháo nạp liệu dễ dàng, dể áp dụng vào các dây chuyển mạ tự động,…
Xóc có thể giảm độ nhám từ R7 – 40 xuống đến 0,63 ụm sau 3-5 lần chuyển cách xóc và thòi gian gia công là 10 h. Khi cần xóc thô dùng lượng hỗn hợp mài lớn hơn lượng vật gia công. Tỷ lệ thích hợp giữa hỗn hợp mài và vật cần gia công là 1:1 – 5:1. Lúc đó vật gia công bị mòn mạnh nhất.

Bài viết khác