Thiết bị nhà bếp, bếp công nghệp

Gia công inox chuyên nghiệp

Xưởng mạ gia công inox sử dụng rất nhiều nước để rửa vật gia công trong quá trình sản xuất, bình thường cần đến 2 m3 cho 1 m2 sản phẩm. Vì vậy khôi lượng nước thải cần xử lý sẽ rất lớn, gây nhiều tôn kém. Để giảm nhẹ cho khâu này, một mặt phải tìm cách giảm khôi luợng nước thải, nhưng mặt khác phải đâm bão nâng cao chất lượng rửa hơn nữa. Muôn vậy cần phải hiện đại hóa hệ thông rửa, ứng dụng các phương pháp tiên tiến làm sạch nước thải để dùng lại một phần cho xưởng mạ, áp dụng các hệ rửa hợp lý có chỉ sô kinh tế-kỹ thuật cao, nước để rửa phải có chất lượng cao và có phuơng tiện kiểm tra, không chê chặt chẽ về phẩm chất và định mức tiêu thụ nuớc; đồng thời phải nâng cao tính văn hóa trong sân xuất, tuân thủ đúng các quy định đối với hệ thông rửa,… Theo hướng này nhiều nhà máy đã hạ được mức tiêu thụ nước xuống còn 0,2-0,4 m / m2, hiện ngươi ta đang phấn đấu giảm tiếp đến 0,12 m V ni*
Nước từ xưởng mạ thải ra có thành phần rất đa dạng, nồng độ lại thay đổi rất rộng, pH cũng biến động luôn từ axit đến trung tính hoặc kiềm. Tuy nhiên míớc thải từ xiíởng mạ thường được phân riêng thành ba loại: nước thải kiểm-axit; nước thải crom và nước thải xyanua.
Sở dĩ phải tách riêng ra như vậy vì: một là nước thải xyanua gặp nước thải axit hay nước thải crom (cũng có lẫn axit) sẽ sinh ra khí HCN rất độc, làm ỏ nhiễm cả xưởng mạ lẫn bộ phận xử lý nước tiếp theo đó. Hai là nước thải crom đặc xử lý dễ dàng và triệt để hơn vì vậy không nên pha loãng chúng bằng míớc thải axit hay míớc thải khác.
Ngoài ra xirởng mạ cũng có lúc cần thải bỏ các dung dịch cũ, hỏng. Trường hợp này không nên thải chúng ngay ra công rãnh mà dùng chúng như là một hóa chất cho trạm xử lý nước thải của xưởng hoặc tô chức thu hồi những hóa chât chính trước khi thải bỏ, như vậy vừa tận dụng được vật tư vừa dễ cho khâu xử lý niíớc thải.

Gia công inox chuyên nghiệp

Có hai cách xóc : xóc âm và xóc ướt Xóc ẩm có 20% thể tích khoang chứa là chất lỏng. Trong xóc ướt, các cặn bẩn được loại bỏ bằng cách rửa khoang chứa ngay trong khi xóc. Có thê rửa theo chu kỳ (dùng dung dịch đặc) hoặc rửa liên tục (dùng dung dịch loãng). Tùy theo yêu cầu chất lượng sản phẩm và bản chất vật liệu gia công mà chọn dùng môi triíờng gia công là axit,
I rung hòa hay kiểm. Chế độ xóc (biên độ và tần sô rung) cũng được chọn theo .vru cầu chất lượng gia công : xóc thô chọn biên độ lớn, tần sô bé, còn xóc tinh I lu ngược lại. Tần sô tối ưu cho mài là 1000 – 1500 lần/ph, cho đánh bóng là
– 3000 lần/ph. Biên độ xóc cho mài là 5 ram, cho đánh bóng là 1 – 3 mm.
I Im y : xóc làm mòn khá mạnh vật gia công nên trong thiết kế, chê tạo phải khỏang 2-5 ụm.
Vật liệu mài cho thùng xóc thường dùng là mảnh đá mài, hạt mài có Innl) dạng và kích thước khác nhau, bột mài Để làm sạch và khử ba via-là thì dùng mânh đá mài loại cứng, còn để có bề mặt đẹp , dùng loại mềm. thông dụng nhất là corun điện luyện. Để xóc bóng thường dùng vật lirii nhân tạo, mềm, như oxyt của Fe, Cr, AIhoặc vật liệu tự nhiên như đá 1 Ám thạch, đá phấn, đá granitcó khích thước 8-40 mm. Chất độn trong Iioii hợp mài thường là các mẩu cao su, gỗ, phớt, nỉ Dùng khí nén, chất lỏng …. phun vật liệu mài với tốc độ lớn đập lên bề kim loại nhằm làm sạch nó. Có nhiều cách phun : phun cát, phun bi, phun nước vh hạt mài, Chúng được dùng để cạo gỉ, bóc lớp mạ cũ, gia công cho vật rất lớn , bề mặt tấm to mà các cách khác không thực hiện được. Gia công inox bằng cách phun còn làm cho bề mặt kim loại biến cứng nguội và trở nên vững chắc, tốt hơn; bề mặt mờ đểu nên hấp phụ tốt ánh sáng, dùng cho thiết bị quang học rất phù hợp.