Thiết bị nhà bếp, bếp công nghệp

Kinh nghiệm đánh giá chất lượng một số thiết bị nhà bếp

Lò nướng điện, tủ cơm công nghiệp:
1.Các núm phải vặn được dễ dàng, an toàn, đèn biểu thị chính xác.
2.Tính năng cách điện tốt, lấy bút thử điện kiểm tra vỏ ngoài thùng nướng, đèn không sáng là tốt.
3.Bộ phận định giờ phải chính xác.
4.Hiệu quả giữ ẩm thực tế phải khớp vói vạch chỉ thị.
Lò vi sóng:
1.Đóng chặt cửa lò, nếu cửa lò thụt vào so với vị trí thông thường từ 2mm trở lên tức là không đúng quy cách.
2.Khung cửa và kết câu cửa tốt, không bị nứt, biến hình hay bị tổn hại do hồ quang.
3.Dây đóng cua lò và kính không có hiện tượng nứt vỡ.
4.Vỏ ngoài phải sạch bóng, bằng phẳng, không có vết nứt hướng vào lòng lò và ông vi sóng.
Máy đĩa compact: Khi mua máy đĩa compact, cần phải nghe thử:
1.Sau khi cắm điện, đèn hiển thị mức điện phải bình thường.
2.Sau khi cho đĩa compact vào, trên máy phải hiện tổng sô danh mục bài hát và thời gian phát.
3.Thử theo tờ hướng dẫn xem các nút có hoạt động bình thường không, có dễ dàng vặn, ân hay không.