Thiết bị nhà bếp, bếp công nghệp

Kỹ thuật gia công inox

Phun ướt : dùng huyên phù niíớc và vật liệu mài phun mạnh lên bê mặt kim loại đê làm sạch nó. Gia công cho thép dùng bùn gồm 30% cát và 70% nước. Gia công cho kim loại màu dùng bùn gồm 20% cát và 80% hước. Thường cho thêm Na.2CO,t> NaN02 , dầu vào bùrl để gia công inox xong không bị gỉ lại. Nảng suất phun ướt phụ thuộc nhiều vào áp suất khí nén, tốc độ và góc phun, cỡ hạt và tỷ lệ giữa vật liệu mài và chất lỏng. Ap suất khí càng lán, hạt càng to thì năng sviất càng cao.
Mỗi cõ hạt có một áp suất khí tôl líu với I1Ó :
– hạt cỡ 40 – 28 ụm , áp suất khí tôi ưu là 0,5 MPa:
– hạt cỡ 125 – 100 , áp suất khí tối ưu là 6 – 9 MPa.
Khỏang cách từ miệng súng đến bề mặt gia công là 50- 100 mm.
Ggc phun trong giới hạn 35 – 45 . Góc tữ 30 – 35 cho bề mặt bóng.
Mặt ướt cho bể mặt nhẵn và đểu hơn phun khô. Tẩy bằng dung môi hữu cơ sẽ làm sạch đựơc các loại dầu mỡ khóang (vôn không xà phòng hóa được như dầu mỡ, hắc ín, cao su, parafin,…), thuôiíc đánh bóng, dầu mỡ bảo quản,… Sau khi tẩy trong dung môi hữu cơ trên mặt vật đã tẩy vẫn còn một lớp rất mỏng dầu mỡ nhưng cũng đủ làm giảm độ gắn bám của lớp mạ với nền. Để loại bỏ lớp mỏng dầu mõ này cần phải tẩy tiếp bằng phương pháp hóa học hay điện hóa.
Một dung môi lý tưởng phải có những phẩm chất sau : tẩy được ồ nhiệt độ thấp , nhiệt độ cao cũng nha ở thể hơi; không cháy; không tác dụng hóa học với kim loại ; bển, ôn định; không độc: điểm sôi thấp (dưới 125 °C); nhiệt dung và nhiệt hóa hơi thấp; hơi của chúng nặng hơn không khí; ồ thể lỏng có trọng lượng riêng lớn và sức căng bề mặt bé; đáp ứng được các yêu cầu về bảo vệ môi trường và các quy định về an toàn và bảo hộ lao động.
Tuy nhiên trong thực tế chưa tìm được dung môi nào có đầy đủ tất cả các phẩm chất đó, các dung môi hữu cơ thông dụng hiện nay thường vẫn có tính độc hại, cho nên chỉ được phép sử dụng chúng trong các thiết bị đặc biệt, chuyên dùng và phâi tuân thù đúng các quy định vê an toàn và bảo hộ lao động. Không nên dùng những dung môi dễ cháy như xăng, dầu hỏa, benzen, toluen, xyleiì,…Chỉ nên dùng các loại các loại hydrocacbon đã clo hóa không cháy như tricloetylen, tetracloetylen, pecloetylen, cacbon tetraclorua