Thiết bị nhà bếp, bếp công nghệp

Mua chậu rửa inox ở đâu giá rẻ?

Cromat hóa (tức thụ động hóa) cađimi có thể tiên hành dịch có thành phần giông như các dung dịcli dùng để cromat
Củng có thể cromat hóa trong các dung dịch kê ở bảng dung dịch 1-3 cho màng thụ động có màu ngũ sắc. Dung dịch 4 động không màu. Dung dịch 5 tiến hành ở pH 2,9-3,6 cho n màu kaki.
Bẽ thụ động phâi làm bằng chất dẻo hoặc thép không gỉ nên khuấy dung dịch bằng khí nén: vật cần thụ động phải các dung dịch dính bám theo. Sau khi thụ động phải rửa mrớc lạnh, sau đó rửa nước ấm, rồi sấy khô. Thời gian chuyên sang bể rửa phải đủ nhanh (<60s) để lớp mạ chậu rửa inox không bị ăn vá giữ cho lớp màng chrợc ctẹp. Cromat hỏa (tức thụ động hóa) cađimi có thể tiến hành trong các dung dịch có thành phần giông như các dung dịch dùng để cromat hóa kẽm Củng có thê cromat hóa trong các dung dịch kê ở Trong đó các đung dịch 1-3 cho màng thụ động có màu ngũ sắc. Dung dịcli 4 cho màng thụ động không màu . Dung dịch 5 tiến hành ở pH 2,9-3,6 cho màng thụ động màu kaki. Bé thụ động phải làm bằng chât dẻo hoặc thép không gỉ. Khi thụ động nên khuấy dung dịch bằng khí nén; vật cần thụ động phải sạch dần mỡ, sạch hết các dung dịch dính bám theo. Sau khi thụ động phải rửa đầu tiên trong IUÍỚC lạnh, sau (tó rửa nước ấm, rồi sấy khô. Thời gian chuyển vật từ bê thụ (lộng sang bé rửa phải đủ nhanh (<60s) để lớp mạ không bị ăn mòn quá nhiều vá giữ cho màng đẹp.