Thiết bị nhà bếp, bếp công nghệp

Muốn đồ gốm được bền lâu bạn cần

Muốn đồ gốm dùng được bền lâu
Đồ gốm mới mua về, nên ngâm nước lã một buôi hay một ngày đễ đắt nở ra, bịt kin các khe hờ. Nếu dùng nước vo gạo ngâm thì càng tốt, vi cảm gạo có chất dầu, dễ thắm dần và bịt kín các khe hở của đất. Sau đó, lấy đồ gôm ra, đỗ nước muối vào cho đầy, đun sôi 5—10 phút đễ muôi ngấm đều và tăng thêm độ giãn nở của ■
dất, làm cho đồ gốm bền chắc hơn, tránh được hiện tưọ’ng chỗ hút nước nhiều, chỗ hút nước ít, dễ vỡ.
Đồ gổm dùng xong đang nóng thì không nên đỗ ngay mróc lạnh vào hoặc đế chỗ âm ướt. Khi kho nấu ít nước (kho khô) nên đun nhỏ lửa.
Nếu làm tương hoặc muối dưa, nên dùng loại chum, vại sảnh hay sứ, không nên đùng dò gốm thường, vì mội số a-xít trong tương, dưa tác dụng làu ngày sẽ làm clio đò gốm nứt vỡ. Hơu nữa, muối dưa vào đò gốm, dưa hay bi « khú ».